Ringbaan Zuid 8, 6905 DB Zevenaar   <    Postbus 101, 6900 AC Zevenaar   <   Telefoon (0316) 34 01 71   <   E-mail info@technischbureaukamping.nl
<
<
<
<
<

- Vervolg calculaties -

 

Opbouw van de calculaties

Technisch Bureau Kamping levert complete calculaties. U ontvangt standaard niet alleen een tot in detail gespecificeerde begroting , maar ook alle bijbehorende documenten:

 

TBK calculeert volgens de STABU systematiek. Indien gewenst kunnen we ook  met de NL/SfB codering werken. Voor het calculeren van de uren gebruiken we de normtijden volgens Uneto en/of Gustaf-Ende.

 

Kosten

In tegenstelling tot andere calculatiebureaus hanteert Technisch Bureau Kamping vaste prijzen. Deze baseren wij op de benodigde werkzaamheden. We berekenen geen vast percentage van de totale kosten van het project.

 

<<< Terug naar calculaties

Ringbaan Zuid 8, 6905 DB Zevenaar   <    Postbus 101, 6900 AC Zevenaar   <   Telefoon (0316) 34 01 71   <   E-mail info@technischbureaukamping.nl